ASISTENȚA DE SPECIALITATE ÎN CADRUL MANAGEMENTULUI PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE

De ce este important managementul de proiect? Care este cheia succesului unui management eficient şi ce uşi deschide în perspectivă un astfel de management?

Managerul de proiect ca persoană este o piesă de rezistenţă în întreg puzzle-ul de funcţii, structură, stil de management, strategie aferente unei companii care asigură managementul de proiect.

A efectua un management de calitate implică apartenenţa la:

 • o companie de profil cu o politică şi o strategie clară;
 • o companie care are proceduri stricte de management de proiect şi în care distribuţia rolurilor în echipă este bine delimitată;
 • o companie cu o viziune conturată şi cu o gândire de perspectivă în ceea ce priveşte efectele pe termen lung ale asigurării unui management de calitate;
 • o companie care anticipează cerinţele şi oportunităţile pieţei precum şi obţinerea avantajelor competitive din implementarea unui proiect în bune condiţii;
 • nu in ultimul rând o companie care pune accent pe resursa umană şi în care există o relaţie strânsă între performanţă şi recompensa individuală.

Sunt multe reţete ale managementului de proiect şi fiecare companie este liberă să-şi aleagă propria strategie pentru a duce la bun sfârşit implementarea unui proiect, însă  am putea spune că ingredientele sunt în general cam aceleaşi:

 • o strategie de dezvoltare a companiei foarte clară;
 • o strategie de resurse umane (prin delimitarea rolurilor în cadrul departamentelor);
 • proceduri de management de proiect;
 • o echipă bine orchestrată, motivată, dedicată cunoscătoare a procedurilor şi a culturii organizaţionale;
 • încrederea în echipă şi în potenţialul ei;
 • control şi management.

Dacă echipa de management cunoaşte şi respectă atât procedurile interne cât şi cele specifice fiecărui tip de proiect în parte, are libertate de decizie pentru a-şi asuma atât succesele cât şi eşecurile, este condusă într-un stil “democratic”, roadele nu vor întârzia să apară.

Managementul de proiect eficient deschide porţile viitoarelor proiecte. Managementul de proiect eficient asigură legătura între munca depusă de echipa de dezvoltarea afacerii şi viitoarele proiecte, prin dezvoltarea unei relaţii armonioase cu toţi factorii interesaţi.

Prin toate demersurile întreprinse de echipa de management de identificare a problemelor tehnice, financiare, rezolvarea lor, comunicarea efectivă, identificarea soluţiilor, putem spune că managementul de proiect este în sine o artă.

De principiu, formula care dă roade este dată de următoarea structură:

Director de proiect care asigură transferul de cunoştinţe tehnice utilizate în conceperea strategiei proiectului (faza de elaborare a ofertei) în faza de implementare a proiectului prin implicare în mod activ în toate întâlnirile tehnice ale echipei de experţi contractată de consultant, în întâlnirile cu beneficiarii şi autoritatea contractantă, în faza de raportare (prin feedback constant în cadrul rapoartelor de progres). Este o persoană bine pregătită din punct de vedere tehnic care cunoaşte contextul în care se derulează proiectul, are capacitate de înţelegere a proiectului la nivel tehnic având un rol decisiv prin sugestiile şi comentariile oferite vis a vis de rapoartele proiectului (iniţial, de progres şi final).

Manager de proiect care asigură planificarea activităţilor, se asigură că nu sunt întârzieri şi că resursele sunt suficiente. Managerul de proiect tine legătura cu toţi actorii implicaţi în proiect, facilitează contractarea experţilor şi managementul financiar, modifică contractele (dacă este cazul) şi este atent ca toate cheltuielile proiectului să fie conforme cu estimările iniţiale şi se încadrează în limita de profitabilitate a proiectului

Asistent de proiect care asigură backstoppingul pentru echipa de experţi şi este un real sprijin pentru managerul de proiect (ţine evidenţa foilor de pontaj, asigură semnarea contractelor cu furnizorii de servicii, furnizează servicii de traducere şi  interpretariat, organizează evenimente, asigură logistica etc.)

Manager / director financiar (după caz) care are numai responsabilităţi financiare (facturare), auditare şi supervizare a prefinanţării şi a fluxului de numerar al proiectului (atribuţii preluate de la managerul de proiect, în cazul unui proiect foarte complex).

Ce se întâmplă în cazul în care experţii nu performează sau din diverse motive nu  furnizează la timp inputul lor sau decid să-şi întrerupă activitatea din cadrul proiectului, prezentându-şi demisia? Aici intervine funcţia tehnică a managerului de proiect prin monitorizarea activă a activităţilor derulate de fiecare expert în parte, prin găsirea soluţiilor, prin anticiparea şi limitarea unor astfel de acţiuni care pot avea un efect nedorit asupra implementării proiectului. Chiar dacă expertul respectiv este tras la răspundere pentru neîndeplinirea termenilor contractuali, beneficiarul va cere socoteală companiei de consultanţă şi nu respectivului expert, întrucât contractul este semnat cu compania de consultanţă care devine astfel responsabilă pentru echipa propusă pentru implementare. Aici funcţia tehnică a managerului de proiect se combină cu abilităţile de comunicare, de negociere, de reprezentare a companiei şi a politicii acesteia, asociate cu găsirea unor soluţii optime pentru redresarea situaţiei şi continuarea implementării proiectului în condiţiile contractuale stabilite.

Asistăm astfel la trecerea într-o altă sferă de responsabilitate a managerului de proiect, cea de relaţionare, comunicare. Această funcţie este îndeplinită deopotrivă de toţi membrii echipei de management: directorul de proiect, managerul şi asistentul de proiect.

Ce înseamnă relaţionare, comunicare în managementul de proiect şi care sunt implicaţiile pentru managerul de proiect? Ca să răspundem la această întrebare trebuie sa privim puţin din perspectiva beneficiarilor, a reprezentanţilor autorităţilor contractante sau a experţilor şi să ne gândim cu ce tip de persoană ar dori ei să colaboreze zi de zi.  Credeţi că ar dori să relaţioneze cu persoane comunicative şi plăcute gata să identifice soluţii, să relaţioneze cu toţi actorii implicaţi abordând o atitudine pro-activă, propunând soluţii în cadrul unor întâlniri sau din contră, să aibă de a face cu o persoană morocănoasă, certată cu tot ceea ce înseamnă relaţionare, şi care comunică pe e-mail până şi cele mai neînsemnate aspecte cu toate că persoanele cărora le adresează mesajele se afla în aceeaşi încăpere…

Managerul de proiect este o persoană activă din punct de vedere comunicativ. Este prezent, este activ. Vremea managementului prin telefon sau exclusiv a managementului prin intermediul e-mailului a apus. Acum suntem în „ERA” managementului activ, a managementului întâlnirilor faţă în faţă unde managerul de proiect îşi poate etala toată artileria grea a tehnicilor de convingere şi de negociere, toate abilităţile de comunicare şi de convingere.

În acelaşi timp managerul de proiect reprezintă vocea companiei în ceea ce priveşte relaţionarea şi comunicarea cu experţii, beneficiarii, autorităţile contractante şi în general cu toţi actorii implicaţi. Managerul de proiect comunică experţilor din proiect încă de la început modul de lucru în ceea ce priveşte atât procedurile companiei cât şi procedurile tehnice, financiare de comunicare, de rapoarte specifice fiecărui proiect în parte.
Pe lângă comunicarea de zi cu zi cu experţii, în special cu echipa de experţi cheie, comunicarea se face şi cu beneficiarii şi autoritatea contractantă pentru a se asigura că aşteptările acestora sunt îndeplinite şi că activităţile şi resursele alocate proiectului sunt conforme cu realitatea.

Funcţia financiară reprezintă alături de funcţia tehnică şi cea de relaţionare o altă funcţie exercitată de managerul de proiect. Această funcţie este poate cea mai complexă. Managerul de proiect are obligaţii financiare faţă de:

 • parteneri, prin plata serviciilor conform relaţiei contractuale stabilite în cadrul unor Acorduri de Asociere/ Acorduri de Colaborare,
 • experţi, prin plata la timp a serviciilor de consultanţă prestate de către aceştia,
 • autoritatea contractantă, prin prezentarea la timp a documentelor în vederea plăţii,
 • auditor, prin prezentarea tuturor documentelor necesare verificării eligibilităţii cheltuielilor,
 • furnizorii de servicii prin plata la timp pentru serviciile prestate,
 • companie prin asigurarea unui management care să asigure pre-finanţarea conjugată cu un flux de numerar pozitiv şi menţinerea iniţială a profitului estimat.

Discutăm despre profitabilitate atât din perspectiva beneficiarului/autorităţii contractante cât şi a companiei.

Din perspectiva beneficiarului, un proiect este profitabil daca îşi atinge obiectivele în conformitate cu strategia de implementare propusă de consultant, outputurile sunt cuantificabile iar rezultatele şi recomandările proiectului sunt fezabile şi sustenabile.

Din perspectiva consultantului, un proiect este proftabil dacă proiectul îşi atinge obiectivele iniţiale cu respectarea condiţiilor contractuale, în limita resurselor şi a orizontului de timp indicat, cu acomodarea unor schimbări la implementare, fără afectarea profitabilităţii iniţiale.

În tot acest proces managerul de proiect trebuie să îşi pună în slujba proiectului toate cunoştinţele şi abilităţile tehnice, de comunicare, de negociere, cunoaştere interpersonală, abilităţi de identificare a tipologiei indivizilor, nu de puţine ori ajungându-se la uzitarea cunoştinţelor din domeniul psihologiei.  Din experienţa de implementare a proiectelor am descoperit o altă latură a managementului de proiect care implică o cunoaştere foarte bună a psihologiei comportamentale umane.

Dar care este în fond obiectivul managementului de proiect privit din perspectiva managerului de proiect?

Misiunea managerului de proiect este cea de a câştiga aprecierea experţilor, a beneficiarilor, a autorităţii contractante şi a tuturor celorlalţi actori implicaţi în proiect print-o atitudine mereu pro-activă atât din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere financiar şi relaţional. Scopul imediat este de a îndeplini obiectivele proiectului fără a afecta obiectivele companiei (în termeni de profitabilitate) însă pe termen lung scopul este de perfecţionare, diversificare ca metoda de management, de replicare a lecţiilor învăţate pentru a pregăti terenul de implementare pentru proiectele viitoare.

Peyton Manning single handedly won fantasy football games around the country with 400 yards passing and three TDs, Authentic White Jeremy Lauzon Jersey allowing every jerk who drafted him and Youth Chris Kelly Jersey a bunch of worthless scrubs to declare themselves super geniuses and rub your nose in their victories. Manning broke Johnny Unitas’s franchise record for completions in the Authentic Gold Reilly Smith Jersey first quarter, a record Elite Jeremy Lauzon Jersey that raises the questions of why some statistics are even noted. The Texans managed put up 24 points, though it Elite Gold Patrice Bergeron Jersey didn’t seem the Colts took their opponents very seriously. At one point, the Indianapolis defense consisted of Dwight Freeney, Marlin Jackson, four guys whose tickets were Youth Jeremy Lauzon Jersey chosen in a halftime drawing and a kid with Lou Gehrig’s disease who told Make a Wish he wanted to sack David Carr. Alleged quarterback Michael Vick threw for almost 100 yards in his team’s victory. "The Authentic Gold Tuukka Rask Jersey forward pass is overrated," Vick contended. "The NFL should go back to the way things were in 1933. except the part where the Men Reilly Smith Jersey Elite Gold Tuukka Rask Jersey black people have to
city had agreed Men Bobby Orr Jersey to let him use, contingent on his ability to secure a team. "We are no longer in discussion with Authentic Black Women Patrice Bergeron Jersey Dougie Hamilton Jersey the NFL or any NFL team,” Ted Fikre, vice chairman of Anschutz’s company, AEG, said in a statement. LIVE district and assisting the City of Los Angeles with development of its Convention Center and the downtown core. "We have advised the city that we will not seek a further extension of the April 17 deadline for our Convention Center/stadium deal with the City." Never miss a moment! Download the new USA TODAY Sports app Less than two weeks ago, AEG appeared to be jockeying for position when the Elite White Marc Savard Jersey results of a study commissioned concluded that the Inglewood site to be built on the now shuttered Hollywood Park racetrack was an inviting target for terrorists because of its close proximity to the airport. "We have been very interested in the downtown site and we have spent quite a bit of time with senior members of AEG,” Elite White Dougie Hamilton Jersey Eric Grubman, the NFL’s point man on the
Once the glory days on the football Elite Gold Jeremy Lauzon Jersey turf have ended along with the adoration of cheerleaders and screams of fans, what a thrice crowned Super Bowl Most Valuable Player to do? If you football legend Joe Montana, known for record breaking Women Chris Kelly Jersey yardage, touchdown and passes, you parlay your fame, bank and perseverance into becoming a businessman, TV pitchman, winemaker and sports analyst. In the last decade, the former star Elite White Reilly Kid Jeremy Lauzon Jersey Smith Jersey quarterback for the San Francisco 49ers has been hustling as much off field as much as he did on the field. When he not making deals and networking, Montana, who was inducted into the NFL Hall of Fame in 2000, has been drinking a little wine that he made himself from grapes grown on his Napa Valley estate. After retiring in 2004 and moving to a Calistoga, California estate he dubbed "Villa Montana," the former NFLer began growing grapes to make cabernet and other wines. His commercial wine brand is a permutation of his last name: Montagia. His signature red varietal
The following is a list of the Men Jeremy Lauzon Jersey shortest players to ever play in the NFL. I’ve Elite Black Patrice Bergeron Jersey listed all the shortest players in NFL history that I am aware of that were 5′ 5" tall or shorter, and then a couple of notable players who just miss making the list. Some of these shortest players in NFL history were pretty good, while others just played in the NFL very briefly. Two of the players on the list are active today. One player on this list starred as a football player in a very famous and hilarious movie you have probably watched. I have seen a player named John Law on a list as being 5′ 3" tall, but the NFL lists Law as being 5′ 9" tall. Shortest players to ever play in the NFL 1. Jack Shapiro (1929) 5′ 1" The shortest player in NFL history is Jack Shapiro, who stood only 5′ 1" tall. Shapiro’s NFL career was brief, as he only played in one game for the Staten Island Stapletons in 1929. Jack Shapiro was a reserve blocking back, and in the one NFL game he did play in, Shapiro

city in the United States.) I wanted my crew to display courage and step up to the plate just as Edward Benfold had done. We had nowhere to go but up. Still, up is not an easy direction. It defies gravity, both cultural and magnetic. So the Benfold story is hardly a hymn to Cheap Adidas Yeezy 550 our unalloyed success in converting the heathen. It was tough going. But instead of constantly scrutinizing the members of my crew with the presumption that they would screw up, I assumed that they wanted to do well and be the best. I wanted Cheap Yeezy New Release everyone to be involved in the common cause of creating the best ship in the Pacific Fleet. And why stop there? Let’s shoot for the best damn ship in the whole damn Navy! I began with the idea that Cheap Boost 350 Free Shipping there is always a better way to do things, and that, contrary to tradition, the crew’s insights might be more Yeezy 550 Free Shipping profound than even the captain’s. Accordingly, Cheap 750 New Release we Yeezy 350 Boost Release Date spent several months analyzing every process on the ship. I asked everyone, "Is there a better way to do what you do?"
his Replica Yeezy 350 New Release third season coming off a torn ACL. After Smith, the Lions’ best option at running back is 30 year old Maurice Morris. So Detroit is counting on Best to be at his best for the upcoming season, if nothing else, as an insurance option should Smith falter. Smith flirted with the 1,000 yard rushing mark during his rookie season of 2008, when he rushed for 976 yards and eight touchdowns. Yeezy 550 For Cheap Sale He tallied 747 yards and four TDs through 13 games in 2009 before injuring his knee in a Replica Adidas 750 For Sale 48 3 victory over Baltimore on Dec. 14, forcing him to sit out the remainder of the season. Smith has indicated his recovery Cheap Yeezy 350 Colorways is on track, but the Lions don’t expect to have him back for fall training camp, and he might not even be available by the opening week of the regular season. So Best could be pressed into action, sharing carries with Morris early on. The Lions obviously think he’s capable of contributing right away, having Cheap 350 Pirate Black given their second and a seventh round Yeezy 550 Replica For Sale pick to the Minnesota as well as flip flopping Cheap Yeezy Boost 550 fourth
Injured Seattle Seahawks Yeezy 350 New Release wide receiver Ricardo Lockette made his first appearance with the team since having neck surgery following a hit two weeks ago against Dallas.Lockette appeared on the platform above Replica Yeezy Boost 350 Shoes the field in Seattle just before kickoff of Seattle’s game against Arizona. Lockette was wearing a neck brace, the result of surgery he had on Nov. 2 to stabilize ligaments in his neck.Lockette was taken off the field on a backboard two weeks ago against Dallas after being hit on punt coverage by Jeff Heath of the Cowboys. Lockette underwent surgery the next day and returned to Seattle Cheap Adidas 750 For Sale earlier this Yeezy 550 Boost Replica week.Lockette was briefly on the Cheap 750 New Release field before Sunday’s game. Ward was ejected from the game for hitting Jeremy Maclin in the head as the Chiefs receiver blocked him.Ward tried to catch up with Charcandrick West on his 80 yard TD reception when Maclin veered over into Ward’s area. While the players were falling to the ground, Ward swung his arm at Maclin’s head, drawing a flag for unnecessary
Avid Radiopharmaceuticals, may have found a way to do it. Lilly acquired Avid back in late 2010 for $300M. The study is in Phase 2 with completion scheduled for July, and it aims to find markers called exosomes in the Replica Yeezy Boost 350 Shoes blood that are leftovers from these tau molecules in the brain. These exosomes basically transport the tau protein in a different form across the blood brain barrier, and detecting this protein means tau Cheap Boost Free Shipping is present in the brain, which means CTE. Eli Lilly’s study, called the DETECT study, is being directed by Dr. Robert A. Stern, a neuropsychologist at Boston University in collaboration with two other companies. Financing the joint study is the National Institute of Health, which was the recent recipient of the largest philanthropic gift of $30M by the NFL in its 92 year history for the purpose of studying brain injury. For all intents and purposes then, research into this test is being funded by the NFL. The study is enrolling both former NFL players ages 40 69 with a control